Zapisz się do newslettera!

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych. WIĘCEJ

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych przez KLEIB Sp. z o.o. z siedzibą w Brześciu Kujawskim (87-880), ul. Kolejowa 15-17, KRS: 0000208709, NIP: 888-28-08-730, REGON: 911350522, w szczególności na otrzymywanie informacji handlowych pochodzących od KLEIB Sp. z o.o. Jednocześnie KLEIB Sp. z o.o. informuje, że zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, a ponadto każdemu użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Email marketing templates powered by FreshMail.com
 

Subscribe to newsletter!

I consent to the processing of my personal data. MORE

I consent to the processing of my personal data for marketing purposes by KLEIB Sp. z o.o. with its registered office in Brześciu Kujawskim (87-880), ul. Kolejowa 15-17, KRS: 0000208709, NIP: 888-28-08-730, REGON: 911350522, in particular to receive commercial information derived from KLEIB Sp. z o.o. At the same time, KLEIB Sp. z o.o. announces that in accordance with Art. 24 paragraph. 1 point 3 and 4 of the Act of 29 August 1997 on the protection of personal data, providing data is voluntary, and in addition, each user is entitled to access their personal data and correct them.

Email marketing templates powered by FreshMail.com