Zapisz się do newslettera!

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych. WIĘCEJ

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych przez KLEIB Sp. z o.o. z siedzibą w Brześciu Kujawskim (87-880), ul. Kolejowa 15-17, KRS: 0000208709, NIP: 888-28-08-730, REGON: 911350522, w szczególności na otrzymywanie informacji handlowych pochodzących od KLEIB Sp. z o.o. Jednocześnie KLEIB Sp. z o.o. informuje, że zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, a ponadto każdemu użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Email marketing templates powered by FreshMail.com
 

Подпишись на рассылку!

Выражаю согласие на обработку моих личных данных.УЗНАТЬ БОЛЬШЕ

Выражаю согласие на обработку моих личных данных для маркетинговых целей компанией ООО KLEIB , главный офис: Бжесць Куявский (87-880), ул. Kолейова 15-17, Государственный регистрационный номер: 0000208709, ИНН: 888-28-08-730, Регон: 911350522, в частности, на получение коммерческой информации со стороны ООО KLEIB. Одновременно ООО KLEIB сообщает, что согласно ст. 24 абз. 1 п.п. 3 и 4 закона от 29 августа 1997 г. о защите личных данных, представление данных является добровольным, и кроме того, каждый пользователь имеет право доступа к содержанию своих данных и их исправлению.

Email marketing templates powered by FreshMail.com