https://www.kleib.pl/wp-content/uploads/2021/07/youtube_social_squircle_red-1.png
NOWOŚĆ

BETON B20

Sucha mieszanka cementowa, umożliwiająca uzyskanie betonu klasy C16/20 oraz do ochrony i napraw konstrukcji betonowych

KLEIB C24 Beton B20 jest suchą mieszanką cementową umożliwiającą uzyskanie betonu klasy C16/20 do wszelkich prac betoniarskich − podkładów pod posadzki, warstw dociskowych, chudych betonów itp. Ma również zastosowanie do wykonywania niekonstrukcyjnych napraw konstrukcji betonowych.

  • bardzo dobra przyczepność do podłoży
  • bardzo dobra urabialność i łatwość pracy
  • wysoka wytrzymałość na ściskanie
  • do stosowania wewnątrz i na zewnątrz
chemia budowlana dolnośląskie, beton małopolska, posadzka betonowa śląsk
opakowania
25 kg
sztuk na palecie
54
średnie zużycie

2 kg masy na 1 m² przy grubości 1,0 mm

OBLICZ ZUŻYCIE
Pobierz kartę produktu

Podłoże powinno być stabilne, nośne i czyste, tzn. wolne od zanieczyszczeń mogących osłabić przyczepność zaprawy, jak np. pyły, bitumy, tłuszcze, pozostałości farby olejnej lub emulsyjnej. Zbyt chłonne powierzchnie przed wykonaniem prac należy zagruntować stosując preparat gruntujący KLEIB G1.

Zaprawę przygotowuje się przez wsypanie całej zawartości worka do naczynia z odmierzoną ilością wody i wymieszanie, aż do uzyskania jednorodnej masy, bez grudek. Czynność tę najlepiej wykonać w betoniarce lub za pomocą wiertarki z mieszadłem w przypadku mniejszych prac. Zaprawa nadaje się do użycia po upływie 5 minut i po ponownym wymieszaniu. Przygotowaną zaprawę należy wykorzystać w ciągu ok. 1 godziny.

W przypadku prac betoniarskich należy postępować zgodnie z technologią prowadzenia tych robót, odpowiednimi normami oraz sztuką budowlaną. W szczególności unikać zrzucania mieszanki z wysokości większej niż 1 m, odpowiednio zagęszczać i zacierać mieszankę. Prace prowadzić przy temperaturach od +5°C do +30°C. Świeży beton chronić przed zbyt szybkim wysychaniem. Przy pracach związanych z ochroną i naprawami konstrukcji betonowych należy przestrzegać zasad zawartych w normie EN 1504-9.

Średnio zużywa się 2 kg masy na 1 m² przy grubości 1,0 mm. 

Zaprawę należy przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych workach, w suchych warunkach (najlepiej na paletach). Chronić przed wilgocią. Okres przechowywania zaprawy w warunkach zgodnych z podanymi wymaganiami wynosi do 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.