https://www.kleib.pl/wp-content/uploads/2021/07/youtube_social_squircle_red-1.png

5 sierpnia, 2022 Jak przygotować podłoże pod beton B20?

Beton B20 to jedna z najpopularniejszych mieszanek, która ze względu na swoje parametry może być wykorzystywana do wszelkich prac betoniarskich. Czym się charakteryzuje? Jak przygotować podłoże pod beton B20? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdują się w niniejszym artykule.

Czym charakteryzuje się beton B20?

Beton B20 to oznaczenie mieszanki betonowej przygotowanej według dwóch norm, a mianowicie PN-88/B-06250 z 1998 roku oraz PN-EN 206+A1:2016-12 z 2016 roku odnoszących się do zwykłego betonu. W efekcie norma z 1998 roku nadaje mieszance oznaczenie B20, a według normy z 2016 roku beton oznaczany jest jako C16/20. Jakie parametry musi posiadać tego typu beton?

Otóż, w przypadku polskiej normy z 1998 roku najistotniejsza jest gęstość, która musi wynosić w stanie suchym od 2 000 kg/m3 do 2 600 kg/m3 oraz wytrzymałość na ściskanie minimum 20 MPa po 28 dniach dojrzewania. Ta druga wartość badana jest na próbkach sześciennych o boku 15 cm. W przypadku europejskiej normy z 2016 roku badania wytrzymałości na ściskanie przeprowadza się na walcach lub kostkach sześciennych. Zgodnie z normą beton C16/20 (odpowiednik B20) to mieszanka, w przypadku której C jest oznaczeniem betonu zwykłego, 16 oznacza wytrzymałość min. 16 MPa na próbkach walcowych, a 20 wytrzymałość min. 20 MPa na próbkach sześciennych. Badanie wytrzymałości przeprowadza się po upływie minimum 28 dni, a w wielu przypadkach technologia uzasadnia wydłużenie tego okresu do nawet 56 dni.

Beton B20 dzięki przedstawionym wyżej parametrom cechuje:

  • bardzo dobra przyczepność do podłoży,
  • bardzo dobra urabialność i łatwość pracy,
  • wysoka wytrzymałość na ściskanie,
  • możliwość stosowania wewnątrz oraz na zewnątrz.
chemia budowlana dolnośląskie, beton b20

Jak przygotować beton B20?

Beton B20 to mieszanka, którą można kupić w postaci suchej, a następnie samodzielnie przygotować do użytku. Jak wykonać tego typu zaprawę? Nie jest to specjalnie trudne, a każdy producent chemii budowlanej wskazuje optymalne proporcje. W przypadku suchej mieszanki KLEIB C24 Beton B20 na 25 kg suchej zaprawy należy zastosować od 3 do 3,5 litra wody. W zależności od zapotrzebowania należy odmierzyć odpowiednią ilość wody  a następnie wsypać suchą zaprawę. Następnie pozostaje wszystko dokładnie wymieszać, a gotowy beton nie powinien mieć grudek.

W celu uzyskania jednorodnej masy zaleca się więc wykorzystanie do mieszania wiertarki z mieszadłem lub betoniarki (w przypadku większych ilości betonu). Zaprawa jest gotowa do użycia po upływie 5 minut, a przygotowany w ten sposób beton należy wykorzystać w ciągu około godziny. Jak już wspomniano mieszankę można aplikować zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków. Powinno się to odbywać w temperaturach od 5 do 30 stopni Celsjusza, co gwarantuje zachowanie właściwości betonu. Beton B20 pełną wytrzymałość uzyskuje po 28 dniach od aplikacji, a w tym czasie schnie i dojrzewa. Poruszanie się po nim jest jednak możliwe już po około 2 dniach.

Jak przygotować podłoże pod beton B20?

Jak przygotować podłoże pod beton?

W przypadku betonu B20 bardzo istotne jest odpowiednie przygotowanie podłoża, co rzutuje na jego przyczepność. Otóż podłoże powinno być stabilne, nośne oraz wolne od zanieczyszczeń. W efekcie obowiązkiem jest jego wyrównanie oraz oczyszczenie z różnego rodzaju pyłów, tłuszczy, czy pozostałości starych farb. Istotna jest również chłonność podłoża, którą należy wyrównać poprzez wykonanie gruntowania. Odpowiedni grunt to chemia budowlana, która czyni cuda, a dobrą praktyką jest stosowanie rozwiązań tego samego producenta, co gwarantuje zachowanie odpowiednich właściwości. W przypadku wykonywania wylewek z betonu B20 należy obowiązkowo pamiętać o zagęszczeniu podłoża, na którym powinna znaleźć się najpierw odpowiedniej grubości warstwa kruszywa. Gwarantuje to, że wylewka uzyska bardzo dobrą przyczepność do podłoża.

Podsumowując należy stwierdzić, że beton B20 to zdecydowanie najpopularniejszy rodzaj betonu, który cechuje naprawdę wszechstronne zastosowanie. Decydując się na jego użycie w formie suchej mieszanki należy pamiętać jednak nie tylko o właściwym przygotowaniu zaprawy, ale również odpowiednim przygotowaniu podłoża, co przekłada się na przyczepność betonu oraz gwarantuje trwałość przeprowadzonych prac.

Masz pytania? Chciałbyś skorzystać z naszej oferty? | SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!