https://www.kleib.pl/wp-content/uploads/2021/07/youtube_social_squircle_red-1.png

9 lutego, 2022 Beton B20 – proporcje, właściwości, zastosowanie

Beton to najpopularniejszy materiał budowlany, charakteryzujący się wysoką wytrzymałością i odpornością. Oprócz standardowych produktów w budownictwie wykorzystuje się betony różnego rodzaju (np. odwadniające, dekoracyjne czy ciepłochronne) i klasy (np. B10, B15). Najbardziej uniwersalny, a co za tym idzie – najczęściej używany, jest jednak beton B20. Warto zatem przyjrzeć mu się nieco bliżej. Sprawdźmy, jakie są proporcje betonu B20, kiedy stosuje się tego typu mieszankę, co dokładnie charakteryzuje masę betonową tej klasy i jakie ma ona parametry.

Co charakteryzuje beton B20?

Żeby scharakteryzować klasę betonu B20, w pierwszej kolejności należy odnieść się do dwóch norm, które występują w nomenklaturze dotyczącej oznaczania klas tego materiału budowlanego. Kluczowe są normy PN-88/B-06250 oraz PN-EN 206+A1:2016-12.

Norma PN-88/B-06250:1998:

 • polska norma z 1998 roku,
 • oznacza zwykły beton,
 • gęstość w stanie suchym od 2 000 kg/m³ do 2 600 kg/m³,
 • wytrzymałość na ściskanie minimum 20 MPa (badanie przeprowadzane przynajmniej po 28 dniach dojrzewania),
 • badanie wytrzymałości odbywa się na próbkach kostek sześciennych o boku długości 15 cm.

Norma PN-EN 206+A1:2016-12:

 • europejska norma z 2016 roku,
 • oznacza zwykły beton,
 • nowa norma dla klas betonów,
 • badanie wytrzymałości przeprowadza się na walcach lub kostkach sześciennych,
 • wytrzymałość na ściskanie 16-20 MPa przeprowadzane na próbkach walcowych lub co najmniej 20 MPa na kostkach sześciennych o boku długości 15 cm (wytrzymałość badana przynajmniej po upływie 28 dni, ale często nawet po dwukrotnie dłuższym okresie, czyli 56 dni).

Jest to o tyle istotne, że beton klasy B20 dostępny na rynku ma różne oznaczenia. Najprościej rzecz ujmując – produkt w starej nomenklaturze określany jako B20 obecnie, według nowej europejskiej normy, jest betonem klasy C16/20.

Wystarczy spojrzeć, jak oznaczana jest chemia budowlana tego typu u poszczególnych producentów. W przypadku marki KLEIB jest to produkt KLEIB C24 Beton B20. To sucha mieszanka cementowa będąca bazą do uzyskania betonu klasy C16/20 (oznaczenie betonu B20 dla starej klasy, gdzie C to oznaczenie zwykłego betonu, a 16 to wytrzymałość MPa).

chemia budowlana dolnośląskie, beton b20

Beton B20 – co przemawia na jego korzyść?

Zalety betonu B20 to:

 • znakomita przyczepność;
 • szerokie możliwości zastosowania wewnątrz i na zewnątrz budynku,
 • gęstość objętościowa powyżej 1800 kg/m³,
 • bardzo dobra urabialność,
 • łatwość przygotowania mieszanki,
 • możliwość stosowania w temperaturach od 5 do 30 st. Celsjusza,
 • wysoka wytrzymałość na ściskanie 20 MPa (według EN 206).

Zastosowanie betonu B20

Jakie zastosowanie ma beton B20?

Beton B20 ma bardzo szerokie możliwości zastosowania. W zasadzie taka masa betonowa może być wykorzystana na każdym etapie budowy domu (m.in. wylewanie fundamentów, podbudowa, ściany, słupy, nadproża, wieńce, stropy, schody). Jest to beton używany do podkładów pod posadzki, warstw dociskowych, chudych betonów oraz niekonstrukcyjnych napraw konstrukcji betonowych, które powinny być wykonywane zgodnie z zasadami definiowanymi przez normę EN 1504-9.

Oczywiście zawsze pod uwagę należy brać czynniki zewnętrzne, przewidywane obciążenie czy środowisko występowania. Przykładowo beton na zewnątrz narażony na działanie mrozu musi być mrozoodporny. Decydujący głos zawsze powinien mieć projektant, który bierze pod uwagę wszystkie czynniki, w jakich beton będzie użytkowany.

Jak przygotować beton B20 – proporcje rozrabiania mieszanki

Jakie są proporcje przygotowania betonu B20?

Jeżeli chcemy przygotować mokrą zaprawę, mając suchy beton, proporcje przygotowania mieszanki są następujące (dla produktu KLEIB C24 Beton B20):

na 1 kg zaprawy (od 0,12 do 0,14 l wody),
na 25 kg zaprawy (cały worek: od 3,0 do 3,5 l wody).

Znając proporcje betonu B20, przygotowanie zaprawy nie powinno stanowić żadnego problemu. Wystarczy odsypać z worka wystarczającą ilość suchego cementu i wlać odmierzoną ilość wody. Zwykle wykorzystuje się cały worek lub kilka worków o pojemności 25 kg (3,0 l wody na worek), aczkolwiek wszystko zależy od zapotrzebowania. Przy prawidłowym użyciu i grubości 1,0 mm średnio na 1 m² powierzchni zużywa się 2 kg masy.

Ważne: przygotowywana zaprawa nie powinna mieć grudek! Dlatego też przy większych pracach mieszanie cementu z wodą najlepiej wykonać w betoniarce. Ewentualnie można skorzystać z wiertarki z mieszadłem. Zaprawa jest gotowa do użycia już po upływie 5 minut i po ponownym wymieszaniu. Ważne, aby tak przygotowany beton wykorzystać w ciągu ok. 1 godziny. Prace z mieszanką można wykonywać wewnątrz i na zewnątrz budynków, w temperaturze dodatniej w zakresie od 5 do 30 st. Celsjusza.

Przygotowaną masę należy nakładać tylko na czyste podłoże, wolne od zanieczyszczeń – tłuszcze, pozostałości farby czy pyły mogą osłabić przyczepność. Jeżeli nawierzchnia jest zbyt chłonna, przed nałożeniem zaprawy powierzchnię warto dodatkowo zagruntować środkiem gruntującym. Odpowiednim produktem jest np. preparat KLEIB G1.

Po wylanej masie można poruszać się najczęściej już po upływie 2 dni. Jednak beton B20 schnie, dojrzewa i uzyskuje pełną wytrzymałość po 28 dniach. Z tego względu wytrzymałość na ściskanie jest mierzona dopiero po minimum 4 tygodniach od nałożenia zaprawy.

Podsumowując – beton B20 (C16/20) jest najpopularniejszą i najbardziej uniwersalną mieszanką betonową wykorzystywaną w budownictwie. Jest to zaprawa o szerokim zastosowaniu w budownictwie mieszkaniowym, nie mieszkaniowym oraz inżynieryjnym. Właściwości tego betonu pozwalają stosować go wewnątrz i na zewnątrz budynku, chociaż zawsze decydujące zdanie o zastosowaniu zaprawy danej klasy powinien mieć projektant. I co nie jest bez znaczenia, beton w workach (np. suchy cement marki KLEIB) jest również łatwy w przygotowaniu. Wystarczy połączyć go z wodą według proporcji i dobrze wymieszać.

Masz pytania? Chciałbyś skorzystać z naszej oferty? | SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!