https://www.kleib.pl/wp-content/uploads/2021/07/youtube_social_squircle_red-1.png

Środek antyadhezyjny

Środek antyadhezyjny do zastosowania przy modelowaniu tynków i betonów za pomocą matryc strukturalnych, gotowy do użycia.

ZOBACZ FILM INSTRUKTAŻOWY:

chemia budowlana, zaprawa tynkarska, zaprawa murarska,
Pobierz kartę produktu

AntyStick to środek antyadhezyjny nakładany się na matrycę strukturalne, aby zapobiec ich przyklejaniu się do betonów, szpachli i tynków mineralnych oraz dyspersyjnych podczas modelowania struktury

Środek AntyStick nakładać równomiernie na matrycę przy użyciu pędzla lub spryskiwacza nie tworząc kałuż. W trakcie modelowania struktury kontrolować jakość odciskanej faktury i w miarę potrzeb cyklicznie powtarzać nakładanie preparatu na matrycę. Nałożenie zbyt małej ilości środka antyadhezyjnego na matrycę może spowodować przyklejanie się materiału do matrycy, co będzie miało wpływ na jakość odciśniętej struktury.

Prace należy wykonywać przy temperaturze od +5°C do +25°C. Dokładnie wietrzyć (w razie potrzeby stosować odciągi) pomieszczenia, w których się pracuje. Nie wylewać resztek do kanalizacji. Unikać wdychania oparów. Unikać kontaktu z oczami i skorą. Nie jeść i nie palić podczas pracy z użyciem mieszaniny. Umyć ręce po zakończeniu pracy z preparatem. W przypadku kontaktu ze skorą umyć zabrudzenia wodą z mydłem. W przypadku kontaktu materiału z oczami płukać je obficie wodą i zasięgnąć porady lekarza.

Przydatność do zastosowania: do 24 miesięcy od daty produkcji. Przechowywać produkt w chłodnym, suchym, dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Unikać bezpośredniego działania promieni słonecznych, źródeł ciepła oraz środków silnie utleniających.

Unikać wycieków z opakowania w celu wyeliminowania ryzyka poślizgnięcia na rozlanym produkcie. Materiał ten może akumulować ładunki elektrostatyczne, które mogą spowodować wyładowanie elektryczne. Stosować właściwe procedury połączeń elektrycznych i uziemiania.

Dokumenty aktualne