https://www.kleib.pl/wp-content/uploads/2021/07/youtube_social_squircle_red-1.png

POLIMEROWA MASA SZPACHLOWA

Gotowa do użycia polimerowa masa szpachlowa do beztaśmowego spoinowania płyt g-k.

  • polimerowa formuła
  • wzmocniona włóknami
  • odporna na spękania
  • elastyczna
  • do wewnątrz
opakowania
4,5 kg
sztuk na palecie
144
średnie zużycie

1 kg / około 3 metry biezace spoin

OBLICZ ZUŻYCIE
Pobierz kartę produktu

KLEIB S7 jest gotową masą szpachlową na bazie spoiw polimerowych, wypełniaczy mineralnych o optymalnym uziarnieniu i dodatków modyfikujacych. Przeznaczona do ręcznego spoinowania płyt gipsowo- -kartonowych wewnątrz budynków bez konieczności stosowania taśmy wzmacniającej. Odpowiednio dobrane parametry reologiczne pozwalają na łatwą aplikacje i obróbkę. KLEIB S7 znajduje również zastosowanie przy uzupełnianiu pęknięć, rys i ubytków powstałych na powierzchni ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń. Charakteryzuje się bardzo dobrą przyczepnością do podłoża oraz zwiększona wytrzymałością dzięki zawartości włókien. Do wstępnego spoinowania płyt gipsowo-kartonowych z użyciem taśmy zbrojącej, lub bez użycia taśmy w przypadku płyt o krawędziach półokrągłych.

Podłoże do szpachlowania powinno być czyste, zwarte i wolne od zatłuszczeń. Zbyt chłonne powierzchnie należy zagruntować stosując preparat KLEIB G1. W celu wzmocnienia słabszych powierzchni należy zastosować grunt drobnocząsteczkowy KLEIB G2. Płyty gipsowo-kartonowe należy mocować w sposób stabilny do konstrukcji nośnej. Przed rozpoczęciem spoinowania należy dokładnie oczyścić powierzchnie styków z kurzu. Docinane krawędzie płyt gipsowo-kartonowych należy odpylić i zagruntować gruntem głęboko penetrującym KLEIB G2.

Masa jest gotowa do użycia. Masę szpachlową przed bezpośrednim użyciem należy wymieszać w celu ujednolicenia konsystencji.

KLEIB S7 należy nakładać na powierzchnie przy użyciu narzędzi ze stali nierdzewnej. Bruzdę należy starannie wypełnić i pozostawić do wyschnięcia. W razie konieczności po ok. 24 godzinach czynność powtórzyć. Po wyschnięciu możliwe są korekty powierzchni za pomocą siatki do szlifowania lub papieru ściernego. Celem ułatwienia procesu szlifowania do wykonania warstwy wykończeniowej zaleca się stosować gładź szpachlową KLEIB S8. Niewykorzystana masa szpachlowa, szczelnie zamknięta zachowuje przydatność do dalszego stosowania. Po pracy użyte narzędzia należy umyć w ciepłej wodzie.

Masę szpachlową należy przechowywać i przewozić w szczelnie zamkniętych wiaderkach, w suchych warunkach, w temperaturze dodatniej od +5°C do +25°C, z dala od źródeł ciepła. Chronić przed przegrzaniem. Uwaga: Produkt wodny. W temperaturach ujemnych ulega trwałemu uszkodzeniu. Nie wolno pozostawiać otwartych, napoczętych pojemników. Data ważności podana na opakowaniu.