https://www.kleib.pl/wp-content/uploads/2021/07/youtube_social_squircle_red-1.png

KLEJ GIPSOWY

do przyklejania płyt gipsowo-kartonowych

KLEIB S5 jest klejem gipsowym przeznaczonym do przyklejania płyt gipsowo-kartonowych wewnątrz pomieszczeń do typowych podłoży mineralnych.

  • paroprzepuszczalny
  • łatwy w aplikacji i obróbce
  • można mieszać mechanicznie
  • do nakładania ręcznego
  • do stosowania wewnątrz pomieszczeń
S5 KLEIB Klej gipsowy S-Line
opakowania
10 kg
20 kg
sztuk na palecie
60
60
średnie zużycie
ok. 2,5 - 5,0 kg/m² w zależności od stopnia równości podłoża i metody klejenia 
OBLICZ ZUŻYCIE
Pobierz kartę produktu

KLEIB S5 jest klejem gipsowym przeznaczonym do przyklejania płyt gipsowo-kartonowych wewnątrz pomieszczeń do typowych podłoży mineralnych.

Podłoże powinno być suche, stabilne i nośne, tzn. odpowiednio mocne, oczyszczone z warstw mogących osłabić przyczepność kleju, zwłaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejów, tłuszczów, wosku, resztek farby olejnej i emulsyjnej. Jeśli podłoże jest zbyt chłonne należy je zagruntować. Do tych prac najlepiej stosować preparat gruntujący KLEIB G1. Podłoża o bardzo dużej chłonności, nasiąkliwe, powierzchnie pomalowane farbami wapiennymi lub kredowymi oraz podłoża stare i słabo związane zagruntować preparatem głęboko penetrującym KLEIB G2. Wszelkie elementy stalowe narażone na kontakt z klejem należy zabezpieczyć antykorozyjnie.

Klej przygotowuje się przez wsypanie suchej mieszanki do naczynia z odmierzoną ilością wody i wymieszanie, aż do uzyskania jednolitej konsystencji. Czynność tę najlepiej wykonać mechanicznie, za pomocą wiertarki z mieszadłem. Klej nadaje się do użycia bezpośrednio po wymieszaniu i zachowuje swoje właściwości przez ok. 30 minut.

Zaleca się nałożyć klej KLEIB S5 na całą powierzchnię płyty tak, aby utworzył on grube wałki wzdłuż brzegów płyty, odległe o ok. 5 cm od krawędzi oraz w postaci placków o średnicy około 10 cm i grubości ok. 2 cm w rozstawie co ok. 30 cm. Zalecane jest jednoczesne przyklejanie dwóch lub trzech sąsiadujących płyt w celu uzyskania równej powierzchni. Pomiędzy płytą a podłogą lub sufitem oraz pomiędzy płytami należy pozostawić szczeliny. Do spoinowania płyt masą szpachlową KLEIB S1, można przystąpić po całkowitym związaniu kleju. Narzędzia należy czyścić czystą wodą, bezpośrednio po użyciu.

Orientacyjnie przyjmuje się 2,5 – 5,0 kg/m² w zależności od stopnia równości podłoża i przyjętej metody klejenia.

Klej należy przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych workach, w suchych warunkach (najlepiej na paletach). Chronić przed wilgocią. Okres przechowywania w warunkach zgodnych z podanymi wymaganiami wynosi do 6 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.