https://www.kleib.pl/wp-content/uploads/2021/07/youtube_social_squircle_red-1.png

BIAŁA, ELASTYCZNA GŁADŹ SZPACHLOWA

KLEIB S1 jest białą dwufunkcyjną masą szpachlową przeznaczoną do spoinowania i szpachlowania płyt gipsowo-kartonowych oraz do robót wykończeniowych i dekoracyjnych w budownictwie. KLEIB S1 może być stosowany na podłoża cementowo-wapienne, betonowe i gipsowe oraz płyty gipsowo-kartonowe. 
  • nie pyli się podczas szlifowania
  • elastyczna gładź szpachlowa na bazie anhydrytu
  • o wydłużonym czasie otwartym pracy
  • paroprzepuszczalna
  • do nakładania ręcznego i maszynowego
  • do spoinowania i wygładzania ścian i sufitów
  • łatwa w aplikacji i obróbce

ZOBACZ FILMY INSTRUKTAŻOWE:

S1 S-Line KLEIB Professional Biała elastyczna gładź szpachlowa
packaging
10 kg
20 kg
pieces per pallet
60
60
average consumption
Około 1 kg suchej masy na 1 m² przy grubości 1 mm
CALCULATE CONSUMPTION
Download product sheet

KLEIB S1 jest białą dwufunkcyjną masą szpachlową przeznaczoną do spoinowania i szpachlowania płyt gipsowo-kartonowych oraz do robót wykończeniowych i dekoracyjnych w budownictwie. KLEIB S1 może być stosowany na podłoża cementowo-wapienne, betonowe i gipsowe oraz płyty gipsowo-kartonowe. 

Podłoże powinno być stabilne i nośne, tzn. odpowiednio mocne, oczyszczone z warstw mogących osłabić przyczepność zaprawy. Zbyt chłonne powierzchnie należy zagruntować stosując grunt KLEIB G1. W celu wzmocnienia słabszych, zwietrzałych powierzchni należy zastosować grunt drobnocząsteczkowy KLEIB G2. Uwaga! Nie należy nakładać gładzi KLEIB S1 na farby kredowe i ftalowe.

Zaprawę przygotowuje się przez wsypanie całej zawartości worka do naczynia z odmierzona ilością wody i wymieszanie aż do uzyskania jednorodnej masy. Zaprawa nadaje się do użycia po upływie 5 minut i po ponownym wymieszaniu. W przypadku uzupełniania ubytków konsystencja zaprawy powinna być bardziej gęsta niż w przypadku gładzi.

Gładź należy nakładać równomiernie na podłoże za pomocą pacy ze stali nierdzewnej jednocześnie ją dociskając. Nadaje się ona również do aplikacji hydrodynamicznej. Po wyschnięciu drobne nierówności usunąć papierem ściernym lub siatką do szlifowania.

Około 1 kg suchej masy na 1 m² przy grubości 1 mm.

Zaprawę należy przechowywać i przewozić w szczelnie zamkniętych workach, w suchych warunkach do 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.