https://www.kleib.pl/wp-content/uploads/2021/07/youtube_social_squircle_red-1.png
NOWOŚĆ

A+B ELASTYCZNA, DWUSKŁADNIKOWA MASA USZCZELNIAJĄCA

Hydroizolacja: piwnic, fundamentów, balkonów, tarasów, basenów

KLEIB Hydro Extra jest dwuskładnikową elastyczną masą uszczelniającą przeznaczoną do wykonywania izolacji wewnętrznych i zewnętrznych ścian oraz stropów. Szczególnie tarasów, ścian budowli zagłębionych w gruncie, ścian oporowych, uszczelnień stropów garaży podziemnych, zbiorników wody i ścieków, uszczelnień pod wyłożeniami z płytek ceramicznych na balkonach i zimowych tarasach oraz basenach kąpielowych.

  • elastyczna
  • dwuskładnikowa A+B
  • nie zawiera rozpuszczalników
  • nieprzepuszczalna dla wody
  • mrozoodporna
  • do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynku

ZOBACZ FILM INSTRUKTAŻOWY:

chemia budowlana dolnośląskie, hydroizolacja do łazienki, masa uszczelniająca
opakowania
Hydro A - 25 kg
Hydro B - 10 l
sztuk na palecie
54
60
średnie zużycie

3,0-4,5 kg/m²

OBLICZ ZUŻYCIE
Pobierz kartę produktu

KLEIB Hydro Extra jest dwuskładnikową elastyczną masą, uszczelnia na bazie wysokiej jakości cementu, dodatków chemicznych oraz specjalnej elastycznej wodnej dyspersji akrylowej. Zastosowana masa uszczelniająca jest nieprzepuszczalna dla wody, zapewniając szczelność zarówno pod wodą wywierającą ciśnienie „dodatnie”, jak i „ujemne”. Elastycznie uszczelnia bezszwowo rysy włoskowate w podłożu oraz posiada znakomitą przyczepność, praktycznie do wszystkich materiałów. Niweluje możliwość powstawania pęknięć materiałów okładzinowych wynikających z różnej rozszerzalności liniowej podłoża i okładzin, np. płytek ceramicznych. KLEIB Hydro Extra wiąże hydraulicznie, jest mrozoodporny po wiązaniu.

Podłoże musi równe, nośne, mocne i suche, może być lekko wilgotne, lekko porowate, wolne od spękań i nadlewek, kurzu i tłuszczu. Na podłoża z materiałów porowatych np. gazobetonu należy wcześniej nanieść cementową specjalistyczną masę wyrównująca Kleib C22, natomiast słabe należy zagruntować gruntem głęboko penetrującym KLEIB G2. Otwory, gniazda, zagłębienia oraz szczeliny należy wcześniej wypełnić masą szpachlową z dodatkiem plastyfikatorów. W narożach należy wcześniej wykonać fasety o przekroju półokrągłym, o promieniu ok. 4 mm zaprawą cementową lub stosować Taśmy uszczelniające KLEIB.

Płynny składnik Hydro Extra-B wlać do czystego naczynia, mieszając dodawać składnik proszkowy Hydro Extra-A. Mieszać mieszadłem osadzonym w wiertarce do uzyskania jednorodnej masy. W celu uzyskania właściwej konsystencji masy uszczelniającej można dodać około 10% wody. Przygotowaną masę uszczelniającą nanieść na wcześniej przygotowane podłoże za pomocą pacy stalowej, pędzla lub szczotki murarskiej w dwóch lub trzech warstwach zgodnie z w/w opisem zużycia. W celu zapewnienia szczelności podczas wykonywania powłok izolacji wodochronnych zaleca się stosowanie flizeliny budowlanej oraz Taśm uszczelniających KLEIB, jako element folii KLEIB Hydro Extra, szczególnie przy izolacji wodochronnej tarasów, balkonów, zielonych dachów, basenów itp. zgodnie z Instrukcją KLEIB Hydro Extra. Podczas układania płytek ceramicznych należy zachować odpowiednią szerokość szczeliny fugowej, zależnie od rozmiarów płytek. Do spoinowania fug oraz szczelin dylatacyjnych należy stosować wyłącznie materiały wodoszczelne.

Izolacja typu lekkiego, łazienki, tarasy – dwie warstwy, łącznie 2 mm, 3,0 kg/m². Izolacja typu średniego, woda bezciśnieniowa – dwie warstwy, łącznie 2,2 mm, 3,5 kg/m². Izolacja typu ciężkiego, woda ciśnieniowa – trzy warstwy, łącznie 2,6 mm, 4,5 kg/m². Drugą i trzecią warstwę nakładać po wyschnięciu poprzedniej

Czyszczenie narzędzi: wodą w stanie świeżym, związany materiał jest trudny do usunięcia.

1 rok w miejscach chłodnych i suchych, w temperaturze powyżej + 5 °C, wyłącznie w szczelnych oryginalnych opakowaniach. Chronić przed zamarznięciem!

KLEIB Hydro Extra jest wodną zaprawą polimerowo-cementową zawierającą cement portlandzki w składniku A i należy obchodzić się z nią jak z każdą zaprawą zawierającą cement. Należy unikać bezpośredniego kontaktu ze skórą oraz z oczami. W przypadku kontaktu z oczami, należy je natychmiast przemyć obficie wodą i skierować się do lekarza. Chronić przed dziećmi.

Zaprawa KLEIB Hydro Extra spełnia wymagania normy PN-EN 14891:2012. Zalecane taśmy uszczelniające, zgodnie z Aprobatą Techniczną ITB AT-15-6678-2014 oraz Aneksem nr 3 do w/w Aprobaty Technicznej ITB. Wyrób przechowywać w chłodnym miejscu powyżej + 5 °C i chronić przed zamarznięciem!