https://www.kleib.pl/wp-content/uploads/2021/07/youtube_social_squircle_red-1.png

ELASTYCZNA, JEDNOSKŁADNIKOWA MASA USZCZELNIAJĄCA

Zabezpiecza przed wilgocią: łazienki, kuchnie, pralnie, suszarnie

KLEIB Hydro jest elastyczną, jednoskładnikową folią izolacyjną, przeznaczoną do uszczelniania nasiąkliwych podłoży mineralnych, jak tynki cementowe i cementowo-wapienne, beton, tynki gipsowe oraz płyty gipsowo-kartonowe. Jest głównie przeznaczona do wykonywania elastycznych powłok gruntujących pod płytki ceramiczne, stosowanych wewnątrz oraz na zewnątrz budynków do uszczelniania ścian i podkładów podłogowych w pomieszczeniach z bezciśnieniowym oddziaływaniem wody, np. w łazienkach, toaletach, kuchniach, suszarniach. KLEIB Hydro zalecana jest do wykonywania uszczelnień w mokrych strefach pomieszczeń takich jak wokół kabin prysznicowych, umywalek, wanien, zlewów. Na warstwę folii można stosować kleje do płytek ceramicznych produkowanych w firmie KLEIB.

  • elastyczna
  • jednoskładnikowa
  • pod płytki ceramiczne
  • nie zawiera rozpuszczalników
  • kryjąca mikropęknięcia w podłożu
  • do stosowania wewnątrz i zewnątrz budynków

ZOBACZ FILM INSTRUKTAŻOWY:

chemia budowlana dolnośląskie
opakowania
3 kg
6 kg
15 kg
sztuk na palecie
80
44
średnie zużycie

Średnio przyjmuje się w zależności od ilości warstw 1,5 mm, 2,5 kg/m²-2,5 mm, 4,0 kg/m²

OBLICZ ZUŻYCIE
Pobierz kartę produktu

KLEIB Hydro produkowana jest na bazie elastycznej dyspersji akrylowej, wypełniaczy oraz środków modyfikujących. Charakteryzuje się bardzo dobrą przyczepnością i elastycznością. Tworzy wodoodporne powłoki i nie zawiera rozpuszczalników. Dzięki właściwej reologii jest łatwa w nanoszeniu na podłoża zarówno pionowe, jak i poziome. Uzyskana w ten sposób powierzchnia tworzy podłoża, które idealnie nadają się do przyklejania płytek ceramicznych. Dzięki elastyczności można ją stosować na mikropęknięcia podłoża, umożliwia ona również wyrównywanie naprężeń podłoży powodowanych ich odkształcalnością.

Podłoże pod KLEIB Hydro powinno być nośne, równe i oczyszczone z kurzu i brudu, wykwitów solnych, słabo przylegających fragmentów podłoża, pozostałości starych farb i olejów. Jeżeli w podłożu występują ubytki mechaniczne, należy je wypełnić zaprawą cementową. Podłoża pyliste, gipsowe należy przeszlifować i odpylić. Powierzchnie mocno chłonne należy zagruntować gruntem KLEIB G1, natomiast słabe należy zagruntować gruntem głęboko penetrującym KLEIB G2. Świeżo wykonane powierzchnie mogą być uszczelnione po całkowitym wyschnięciu, nie wcześniej jednak niż po 14 dniach od ich położenia.

Pierwszą warstwę folii KLEIB Hydro nanosimy pędzlem, a następne warstwy po całkowitym wyschnięciu pierwszej warstwy, czyli po około 3 godzinach, kolejne warstwy można nanosić za pomocą pędzla lub wałka. W celu zapewnienia szczelności podczas wykonywania powłok izolacji wodochronnych należy stosować Taśmy uszczelniające KLEIB, jako niezbędny element folii KLEIB Hydro, szczególnie w łazienkach, kuchniach domowych i przemysłowych, pralniach, obszarach wokół niecek basenowych, kabinach prysznicowych, laboratoriach chemicznych, pomieszczeniach produkcji mokrej, itp., zgodnie z instrukcją KLEIB Hydro. 

Izolacja typu lekkiego, łazienki – dwie warstwy, łącznie 1,5 mm, 2,5 kg/m². Izolacja typu średniego, woda bezciśnieniowa – dwie warstwy, łącznie 2 mm, 3,2 kg/m². Izolacja typu ciężkiego, woda ciśnieniowa – trzy warstwy, łącznie 2,5 mm, 4,0 kg/m².

KLEIB Hydro należy przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych wiaderkach, warunkach suchych, w dodatniej temperaturze. Chronić przez przegrzaniem i zawilgoceniem. Okres przydatności do użycia: 12 miesięcy od daty produkcji – umieszczony na opakowaniu. 

Wiertarka wolnoobrotowa z mieszadłem, pędzel lub wałek. Narzędzia czyścić wodą bezpośrednio po użyciu.

KLEIB Hydro to gotowy do użycia wyrób. Nie wolno jej łączyć z innymi produktami, rozcieńczać lub zagęszczać. Przed użyciem masę należy wymieszać w celu wyrównania konsystencji, stosując wiertarkę wolnoobrotową.