https://www.kleib.pl/wp-content/uploads/2021/07/youtube_social_squircle_red-1.png
NOWOŚĆ

PŁYNNY ŚRODEK

o działaniu grzybo- i glonobójczym

KLEIB G4 jest preparatem dezynfekcyjnym, służącym do usuwania mikroorganizmów, grzybów i glonów z powierzchni murów, elewacji, tynków, betonu, wapieni, kamieni, kostki brukowej i dachów bez szkodliwego wpływu na ich powierzchnię.

  • gotowy do użycia preparat wodny
  • stuprocentowo niszczy mikroorganizmy i zapobiega dalszemu ich rozwojowi
  • bezwonny
  • bezbarwny

ZOBACZ FILM INSTRUKTAŻOWY:

zaprawa tynkarska śląskie, chemia budowlana dolnośląskie, gładź szpachlowa małopolska, szpachla śląsk
opakowania
5 l
sztuk na palecie
108
średnie zużycie

0,15 l/m²

OBLICZ ZUŻYCIE
Pobierz kartę produktu

KLEIB G4 jest gotowym do użycia preparatem wodnym, gwarantującym stuprocentowe działanie niszczące mikroorganizmy i zapobiegającym dalszy ich rozwój. KLEIB G4 jest preparatem bezwonnym i bezbarwnym.

Przed zastosowaniem preparatu KLEIB G4 należy sprawdzić czy powierzchnia do dezynfekcji jest sucha, jeżeli nie, należy usunąć przyczynę zawilgocenia, usunąć przyczyny podciągu kapilarnego, naprawić opierzenia i rynny. Preparat KLEIB G4 należy aplikować na powierzchnie suche, co zapewni jego skuteczne działanie dezynfekujące.

Skażoną powierzchnię należy obficie nasączyć preparatem KLEIB G4, używając do tego celu gąbki, wałka lub pędzla. Nie należy preparatu rozcieńczać przed użyciem. Tak rozprowadzony preparat pozostawiamy na około 6 do 12 godzin. Następnie należy usunąć pozostałości mikroorganizmów po procesie dezynfekcji przy pomocy wody pod ciśnieniem. Pozostałe resztki zanieczyszczeń usuwamy mechanicznie na mokro, przy zastosowaniu szczotki z twardego włosia. Nie należy wykonywać oczyszczenia powierzchni na sucho, celem uniknięcia rozprzestrzeniania się zarodników grzybów i alg. W razie potrzeby po całkowitym wyschnięciu powierzchni zaleca się powtórne zastosowanie środka. Efekt działania preparatu będzie widoczny po ok. 1-3 dniach. Po usunięciu na mokro całej powłoki farby, warstw grzybów i alg całą powierzchnię zmyć wodą, a następnie za pomocą wałka lub pędzla nasączyć ponownie jednokrotnie KLEIB G4. Po wyschnięciu powierzchni, ubytki uzupełnić KLEIB S10 oraz właściwym tynkiem, uzupełnione powierzchnie ponownie nasączyć KLEIB G4. Po wyschnięciu całą powierzchnię malować dwukrotnie Farbą silikonową Q3, siloksan.

Zużycie preparatu jest uzależnione od chropowatości i intensywności występowania mikroorganizmów i wynosi około 0,15 l/m².

Przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach w temperaturze od +5ºC do +25ºC. Okres przydatności do użycia wynosi 12 miesięcy.

nr 6463/15 na obrót produktem biobójczym, wydany przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Medycznych.

Substancja czynna: 2-oktylo-2H-izotiazol-3-on (OIT), CAS: 26530-20-1 [zaw. 0,049 g/100 g] Alkil(C12-16)-chlorkudimetylobenzyloamonu (ADBAC/BKC (C12-16)), CAS: 68424-85-1 [zaw. 0,48 g/100 g]