https://www.kleib.pl/wp-content/uploads/2021/07/youtube_social_squircle_red-1.png

PREPARAT GRUNTUJĄCY

głęboko penetrujący

KLEIB G2 jest preparatem przeznaczonym do gruntowania bardzo chłonnych i nasiąkliwych podłoży z betonu, gipsu, cegieł, betonu komórkowego, płyt gipsowo-kartonowych itp. przed nałożeniem tynków, gładzi, klejów do glazury, posadzek i podkładów podłogowych, farb, tapet itp. Dzięki swojej zdolności do bardzo głębokiej penetracji jest szczególnie zalecany na wszystkie stare i słabo związane podłoża. Można go używać wewnątrz i na zewnątrz budynków.
  • na bazie drobnocząsteczkowej dyspersji akrylowej
  • zalecany na wszystkie stare i osypujące się podłoża
  • wzmacnia podłoże i reguluje proces chłonności
  • zmniejsza zużycie farby
  • poprawia przyczepność klejów do glazury
  • do stosowania do wnętrz i na elewacje 
  • ekologiczny
  •  bezzapachowy
opakowania
5 l
sztuk na palecie
108
średnie zużycie
0,05- 0,25 l/m2
OBLICZ ZUŻYCIE
Pobierz kartę produktu
KLEIB G2 jest gotowym do użycia preparatem, produkowanym na bazie drobnocząsteczkowej dyspersji akrylowej. Jest to produkt wydajny, bardzo wygodny i łatwy w użyciu. Po wyschnięciu tworzy niepalną, bezbarwną, paroprzepuszczalną powłokę. Wyjątkowo głęboko wnika w gruntowaną powierzchnię, znacznie wzmacniając ją i poprawiając jej nośność przy jednoczesnej redukcji chłonności. Dzięki właściwościom uszczelniającym strukturę gruntowanego podłoża zwiększa wydajność materiałów użytych do wykonania kolejnej warstwy jak np.: farb, gładzi, klejów itp. Produkt jest niepalny, wodorozcieńczalny, odporny na alkalia, bezwonny, nie zawiera substancji toksycznych. Zagruntowana powierzchnia odporna jest na temperatury od -20°C do +70°C.
Podłoże powinno być suche, oczyszczone z kurzu, brudu, wapna, olejów, tłuszczów, wosku. Wszystkie luźne, nie związane z podłożem warstwy należy przed zastosowaniem preparatu usunąć.
KLEIB G2 dostarczany jest w postaci gotowej do użycia. Nie wolno go łączyć z innymi materiałami lub zagęszczać. W sytuacjach tego wymagających można preparat rozcieńczyć wodą w dowolnych proporcjach. Zawartość opakowania przed użyciem wymieszać.
Preparat gruntujący KLEIB G2 należy rozprowadzić na przygotowanym podłożu najlepiej przy pomocy pędzla lub wałka równomiernie na całej powierzchni. Bardzo chłonne podłoża (np. suchy i porowaty beton, jastrych, beton komórkowy) zaleca się gruntować dwukrotnie. Przy pierwszej warstwie preparat można rozcieńczać czystą wodą w proporcji 1:1. W czasie gruntowania temperatura podłoża i otoczenia powinna wynosić od +5°C do +25°C. Wykonanie kolejnych prac można rozpocząć po całkowitym wyschnięciu środka, tj. po ok. 24 godzinach.
Producent gwarantuje jakość wyrobu lecz nie ma wpływu na sposób jego zastosowania. Powyższe informacje nie mogą zastąpić fachowego przygotowania wykonawcy i nie zwalniają go od stosowania reguł sztuki budowlanej oraz stosowania zasad BHP. W przypadku wątpliwości zaleca się przeprowadzenie własnych prób lub kontakt z obsługą techniczną KLEIB sp. z o.o.
Orientacyjne zużycie waha się od 0,05 do 0,25 l masy na 1 m2 powierzchni. Praktyczne zużycie jednostkowe materiału zależne jest od chłonności podłoża.
KLEIB G2 należy przechowywać i przewozić w szczelnie zamkniętych pojemnikach, w suchych warunkach, w temperaturze dodatniej (najlepiej na paletach). Chronić przed przegrzaniem. Nie wolno pozostawiać otwartych, napoczętych opakowań. Okres przydatności do użycia masy wynosi 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.