https://www.kleib.pl/wp-content/uploads/2021/07/youtube_social_squircle_red-1.png

ZAPRAWA KLEJĄCA

do mocowania płyt z wełny mineralnej

KLEIB C1W jest cementową zaprawą klejaca, przeznaczoną do mocowania płyt z wełny mineralnej w systemie ociepleń KLEIB W na wszystkich typowych, nośnych podłożach mineralnych (betony, tynki, mury z cegieł, pustaków, elementów kamiennych itp.).

  • wydajna
  • paroprzepuszczalna
  • o zwiększonej przyczepności i bardzo wysokiej elastyczności
C1W Zaprawa klejąca do mocowania płyt z wełny mineralnej
opakowania
25 kg
sztuk na palecie
54
średnie zużycie

ok. 4,5-6,5 kg/m2

OBLICZ ZUŻYCIE
Pobierz kartę produktu

Podłoże powinno być stabilne i nośne, tzn. odpowiednio mocne, oczyszczone z warstw mogących osłabić przyczepność zaprawy, zwłaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejów, tłuszczów, wosku, resztek farby olejnej i emulsyjnej. Przed przystąpieniem do robót podłoże należy oczyścić i zagruntować w przypadku, gdy jest zbyt chłonne. Gruntowanie należy przeprowadzić również w przypadku, gdy podłoże stanowią np. słabsze tynki cementowe, cementowo-wapienne, a także mury wykonane są z elementów z betonu komórkowego lub pustaków żużlobetonowych. Do tych prac należy stosować preparat gruntujący KLEIB G1. Większe nierówności i wgłębienia należy wypełnić odpowiednią zaprawą. W razie wątpliwości co do nośności podłoża, zaleca się wykonanie próby przyczepności.

Zaprawę przygotowuje się przez wsypanie całej zawartości worka do naczynia z odmierzoną ilością wody i wymieszanie, aż do uzyskania jednorodnej masy, bez grudek. Zaprawa nadaje się do użycia po upływie 5 minut i po ponownym wymieszaniu. Przygotowywać porcje, które będą zużyte w ciągu ok. 2 godzin.

Do przyklejania płyt z wełny mineralnej na równych podłożach, zaleca się nałożyć zaprawę na całą powierzchnię płyt izolacji i rozprowadzić ją pacą zębatą. W przypadku podłoża nierównego, zaprawę należy nakładać na płytę, aby utworzyła grube wałki wzdłuż jej brzegów, odległe o ok. 3 cm od krawędzi oraz 3 do 6 placków równomiernie rozmieszczonych na jej powierzchni. W efekcie min. 60% powierzchni płyty musi być skutecznie przyklejone do podłoża. Płyty należy układać ściśle jedna przy drugiej zaczynając od dołu elewacji – od listwy startowej. Pionowe połączenia płyt powinny zachowywać układ mijankowy. Płyty należy przyklejać tak, aby tworzyły równą płaszczyznę. Dalsze prace, tzn. ewentualne zastosowanie odpowiednich łączników mechanicznych (zgodnie z projektem technicznym), układanie warstwy zbrojonej siatką, można wykonywać nie wcześniej niż po 72 godzinach od czasu przyklejenia izolacji (w zależnie od warunków wilgotności i temperatury). Należy unikać prowadzenia prac przy bezpośrednim nasłonecznieniu, działaniu deszczu i przy silnym wietrze. Zalecane jest stosowanie siatek osłonowych na rusztowaniach. Narzędzia czyścić wodą bezpośrednio po użyciu.

Do przyklejania płyt ok. 4,5-6,5 kg/m².

Zaprawę należy przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych workach, w suchych warunkach. Chronić przed wilgocią. Okres przechowywania zaprawy w warunkach zgodnych z podanymi wymaganiami wynosi 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.