8 października, 2015 Zarząd Pomorsko-­Kujawskiej Izby Budowlanej z wizytą w KLEIB

news

W dniu 23 lipca 2015 r. Zarząd Pomorsko-Kujawskiej Izby Budownictwa w osobach prezesa Józefa Gramzy oraz wiceprezesa Mariana Deringa odwiedził członka Izby firmę KLEIB Sp. z o.o. w Brześciu Kujawskim specjalizującą się w produkcji profesjonalnej chemii budowlanej. Gospodarzem spotkania był wiceprezes spółki Sławomir Czarnecki, który zaprezentował zakład, przedstawił profil produkcji, omówił sieć sprzedaży oraz zarekomendował wykorzystanie produktów firmy przez członków Izby.