https://www.kleib.pl/wp-content/uploads/2021/07/youtube_social_squircle_red-1.png

23 listopada, 2017 Zapytanie ofertowe dotyczące targów – KLEIB 2018

Zapytanie ofertowe dotyczące organizacji targów i misji dla firmy KLEIB SP. Z O.O. w roku 2018.

 

Dokumenty do pobrania:

Zapytanie ofertowe na Targi i misje Kleib 2018

Załącznik nr 1 do Zapytania na targi i misje Kleib 2018

Załącznik nr 2 do zapytania na targi i misje Kleib 2018

 

Zapraszamy Państwa do złożenia oferty.

Oferty przyjmowane będą do dnia 30 listopada 2017 do godziny 23:59. Oferty, które wpłyną po tym terminie, nie będą rozpatrywane. Oferenci zostaną powiadomieni o wynikach konkursu.