Styczeń 18, 2018 Wspieramy młode pokolenia – Pogoń Zduńska Wola