https://www.kleib.pl/wp-content/uploads/2021/07/youtube_social_squircle_red-1.png

KLEJ POLIURETANOWY

do styropianu

Gotowy do użycia klej w postaci pianki w poręcznym pojemniku ciśnieniowym. Charakteryzuje się doskonałą przyczepnością do typowych podłoży budowlanych – tynku, cegły, betonu, drewna. W porównaniu do tradycyjnych zapraw klejowych schnie znacznie szybciej i mocniej przylega do podłoża. Pozwala to na mocowanie izolacji termicznej pewniej i szybciej. Eliminuje także konieczność stosowania pylących się zapraw, rozrabiania ich wodą, mieszania i transportu na rusztowania. Klej w postaci pianki jest wydajny, łatwy w stosowaniu oraz nie uciążliwy w składowaniu i transporcie. Jego stosowanie pozwala na oszczędność czasu i pieniędzy.

Klej służy do błyskawicznego montażu płyt izolacyjnych wykonanych z polistyrenu (zarówno płyt tradycyjnych jak i ekstrudowanych) w systemach ociepleń metodą „lekką mokrą”.

  • beton
  • silikaty
  • ceramika
  • styrodur
  • styropian
  • gazobeton

ZOBACZ FILM INSTRUKTAŻOWY:

Pobierz kartę produktu

Klej służy do błyskawicznego montażu płyt izolacyjnych wykonanych z polistyrenu (zarówno płyt tradycyjnych jak i ekstrudowanych) w systemach ociepleń metodą „lekką mokrą”.

1. Wstrząsnąć pojemnikiem 20-30 razy w celu ujednorodnienia zawartości. 2. Nakręcić pojemnik na pistolet do aplikacji pian. 3. Klej do styropianu nakładamy warkoczem o średnicy ok. 3 cm na płytę styropianową po obwodzie z zachowaniem odstępu do jej krawędzi ok. 2 cm i jednym pasem wzdłuż środka płyty. Należy zrobić około 5 cm przerwy w warkoczach. 4. Bezpośrednio po przyklejeniu płyty do ściany dokonać korekty ustawienia przy pomocy łaty montażowej. Ustawienie płyt można korygować do 10 minut od ich przyłożenia do ściany. W przypadku prowadzenia prac w niekorzystnych warunkach, takich jak silny wiatr lub opady deszczu należy bezwzględnie stosować siatkę na rusztowania, oraz przy narożnikach stosować podpory do momentu zawiązania kleju (ok. 10 minut). Po upływie 2 godzin płyty są gotowe do dalszej obróbki. Wymagane jest wzmocnienie przyklejonych płyt styropianowych łącznikami mechanicznymi np. kołki. Połączenie płyt termoizolacyjnych z podłożem należy wykonać jak najszybciej po nałożeniu kleju. Czas zachowania zdolności klejenia w temperaturze (23 ± 2)°C i (50 ± 5)% wilgotności względnej, wynosi maksymalnie 5 minut. UWAGI: 1. Prace prowadzić w temperaturze +5°C do +30°C. 2. Temperatura pojemnika powinna wynosić min. +20°C. 3. Płyty ocieplenia mocować do podłoża za pomocą łączników mechanicznych – zwłaszcza przy dużych i wysokich powierzchniach.

Za pomocą jednego pojemnika można przykleić ok. 8 m2 izolacji, wydajność jest uzależniona od temperatury i wilgotności powietrza.

Produkt należy przechowywać w suchym, chłodnym, dobrze wentylowanym pomieszczeniu w oryginalnie zamkniętym opakowaniu w pozycji pionowej z dala od bezpośredniego nasłonecznienia oraz innych źródeł ciepła i zapłonu. Temperatura przechowywania od +5°C do +30°C (zalecana pokojowa). Przechowywać i stosować przed upływem daty podanej na spodzie opakowania.