https://www.kleib.pl/wp-content/uploads/2021/07/youtube_social_squircle_red-1.png

BETON B30

Sucha mieszanka cementowa umożliwiająca uzyskanie betonu klasy C25/30.

KLEIB C26 Beton B30 jest suchą mieszanką cementową umożliwiającą uzyskanie betonu klasy C25/30 oraz wykonywanie niekonstrukcyjnych napraw konstrukcji betonowych i wszelkich prac betoniarskich.

  • bardzo dobra przyczepność do podłoży
  • bardzo dobra urabialność i łatwość pracy
  • wysoka wytrzymałość na ściskanie
  • do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych
packaging
25 kg
pieces per pallet
54
average consumption

Średnio zużywa się 2,0 kg masy na 1 m² przy grubości 1,0 mm.

CALCULATE CONSUMPTION
Download product sheet

KLEIB C26 Beton B30 jest suchą mieszanką cementową umożliwiającą uzyskanie betonu klasy C25/30 oraz wykonywanie niekonstrukcyjnych napraw konstrukcji betonowych i wszelkich prac betoniarskich.

Podłoże powinno być stabilne, nośne i czyste tzn. wolne od zanieczyszczeń mogących osłabić przyczepność zaprawy, jak np. pyły, bitumy, tłuszcze, pozostałości farby olejnej lub emulsyjnej. Zbyt chłonne powierzchnie przed wykonaniem prac należy zagruntować stosując preparat gruntujący KLEIB G1.

Zaprawę przygotowuje się przez wsypanie całej zawartości worka do naczynia z odmierzoną ilością wody i wymieszanie, aż do uzyskania jednorodnej masy, bez grudek. Czynność te najlepiej wykonać w betoniarce lub za pomocą wiertarki z mieszadłem w przypadku mniejszych prac. Zaprawa nadaje się do użycia po upływie 5 minut i po ponownym wymieszaniu. Przygotowana zaprawę należy wykorzystać w ciagu ok. 1 godziny.

W przypadku prac betoniarskich należy postępować zgodnie z technologia prowadzenia tych robót, odpowiednimi normami oraz sztuka budowlana. W szczególności unikać zrzucania mieszanki z wysokości większej niż 1 m, odpowiednio zagęszczać i zacierać mieszankę. Pracę prowadzić przy temperaturach od +5°C do +30°C. Świeży beton chronić przed zbyt szybkim wysychaniem. Przy pracach związanych z ochrona i naprawami konstrukcji betonowych należy przestrzegać zasad zawartych w normie EN 1504-9.

Średnio zużywa się 2,0 kg masy na 1 m² przy grubości 1,0 mm.

Zaprawę należy przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych workach, w suchych warunkach (najlepiej na paletach). Chronić przed wilgocią. Okres przechowywania zaprawy w warunkach zgodnych z podanymi wymaganiami wynosi do 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.