https://www.kleib.pl/wp-content/uploads/2021/07/youtube_social_squircle_red-1.png

4 grudnia, 2017 Informacja o wyniku postępowania ofertowego oraz wyborze przez Zamawiającego najkorzystniejszej oferty – Targi i misja 2018

W dniu 04.12.2017 r. Zamawiający Kleib Sp. z o.o. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty na Organizację wystąpienia firmy będącej członkiem Kujawsko-Pomorskiego Klastra Inteligentnych Specjalizacji, na międzynarodowych imprezach targowych oraz misji gospodarczej w roku 2018 w ramach projektu „Wsparcie procesu internacjonalizacji przedsiębiorstw będących członkami Kujawsko-Pomorskiego Klastra Inteligentnych Specjalizacji” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Wykonawca wyłoniony w postępowaniu:
Republika Kreatywna Daniel Szewczyk, Ul. Ostroroga 8/4 60-349 Poznań

Wybrana oferta okazała się ofertą najkorzystniejszą w świetle zebranych ofert i przyjętych
w zapytaniu ofertowym kryteriów wyboru.