https://www.kleib.pl/wp-content/uploads/2021/07/youtube_social_squircle_red-1.png

grudzień 4, 2017 Informacja o wyniku postępowania ofertowego oraz wyborze przez Zamawiającego najkorzystniejszej oferty – materiały promocyjno-informacyjne.

W dniu 04.12.2017 r. Zamawiający Kleib Sp. z o.o. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty na Opracowanie i przygotowanie materiałów informacyjno – promocyjnych, w związku z udziałem firmy KLEIB Sp. z o.o. w Międzynarodowych Targach i misji gospodarczej w 2018r. w ramach projektu „Wsparcie procesu internacjonalizacji przedsiębiorstw będących członkami Kujawsko-Pomorskiego Klastra Inteligentnych Specjalizacji” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Wykonawca wyłoniony w postępowaniu:
Republika Kreatywna Daniel Szewczyk Ul. Ostroroga 8/4 60-349 Poznań

Wybrana oferta okazała się jedyną przedłożoną ofertą, spełniającą jednocześnie wszystkie
warunki wskazane w zapytaniu ofertowym.