https://www.kleib.pl/wp-content/uploads/2021/07/youtube_social_squircle_red-1.png

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

KLEIB Sp. z o.o. jako członek Kujawsko-Pomorskiego Klastra Inteligentnych Specjalizacji Sp. z o.o. realizuje w ramach partnerstwa Projekt pn. Wsparcie procesu internacjonalizacji przedsiębiorstw będących członkami Kujawsko-Pomorskiego Klastra Inteligentnych Specjalizacji”, współfinansowany ze środków UE, tj. Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania 1.5.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest internacjonalizacja przedsiębiorstw z sektora MŚP działających na terenie województwa Kujawsko-Pomorskiego będących członkami Kujawsko-Pomorskiego Klastra Inteligentnych Specjalizacji.

Efektem projektu będzie wzrost pozycji międzynarodowej firm z sektora MŚP z województwa Kujawsko-Pomorskiego (będących członkami Klastra) poprzez zwiększenie ich zdolności eksportowej, wzrost pozycji województwa Kujawsko-Pomorskiego poprzez udział członków Klastra w targach i misjach gospodarczych za granicą, ogólny rozwój przedsiębiorstw w ramach ww. Klastra oraz rozwój Klastra jako takiego, gdzie firmy jak i Klaster poprzez realizację projektu osiągną wysoki poziom konkurencyjności i współpracy poprzez ich internacjonalizację, dobór i zawiązanie współpracy eksportowej z nowymi partnerami na zagranicznych rynkach docelowych.

 

Wartość projektu: 7 329 903,00 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 5 190 259,80 PLN