GŁADŹ GIPSOWA

KLEIB S3 jest masą przeznaczoną do szpachlowania i wykonywania gładzi na wszelkich podłożach mineralnych oraz do robót wykończeniowych i dekoracyjnych w budownictwie. KLEIB S3 może być stosowany na podłoża cementowe, cementowo-wapienne, betonowe i gipsowe oraz płyty gipsowo-kartonowe wewnątrz pomieszczeń.

  • gładź na bazie gipsu
  • paroprzepuszczalna
  • do nakładania ręcznego
  • łatwa w aplikacji i obróbce
chemia budowlana, zaprawa tynkarska, gładź gipsowa
opakowania
20 kg
sztuk na palecie
60
średnie zużycie

Średnio przyjmuje się 1 kg/m² przy grubości 1 mm

OBLICZ ZUŻYCIE
Pobierz kartę produktu

KLEIB S3 jest masą przeznaczoną do szpachlowania i wykonywania gładzi na wszelkich podłożach mineralnych oraz do robót wykończeniowych i dekoracyjnych w budownictwie. KLEIB S3 może być stosowany na podłoża cementowe, cementowo-wapienne, betonowe i gipsowe oraz płyty gipsowo-kartonowe wewnątrz pomieszczeń.

Podłoże powinno być stabilne i nośne, tzn. odpowiednio mocne, oczyszczone z warstw mogących osłabić przyczepność zaprawy. Zbyt chłonne powierzchnie należy zagruntować stosując grunt KLEIB G1. W celu wzmocnienia słabszych, zwietrzałych powierzchni należy zastosować grunt drobnocząsteczkowy KLEIB G2. Nie należy nakładać KLEIB S3 na farby kredowe i ftalowe.

Masę przygotowuje się przez wsypanie całej zawartości worka do naczynia z odmierzoną ilością wody i wymieszanie aż do uzyskania jednorodnej masy. Zaprawa nadaje się do użycia po upływie 5 minut i po ponownym wymieszaniu. W przypadku uzupełniania ubytków konsystencja zaprawy powinna być bardziej gęsta niż w przypadku gładzi.

Gładź należy nakładać równomiernie na podłoże za pomocą pacy ze stali nierdzewnej na grubość 1-2 mm do uzyskania równej gładkiej powierzchni. Drugą warstwę gładzi nakładać na wilgotną, lekko zmatowiałą powierzchnię. Przy nakładaniu drugiej warstwy na drugi dzień należy powierzchnię zagruntować gruntem KLEIB G1. Po wyschnięciu drobne nierówności usunąć papierem ściernym lub siatką do szlifowania. Niezużyta gładź nie nadaje się do ponownego zarobienia wodą.

Około 1 kg suchej masy na 1 kg/m² przy grubości 1 mm.

Zaprawę należy przechowywać i przewozić w szczelnie zamkniętych workach, w suchych warunkach do 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.