GŁADŹ SZPACHLOWA EXTRA BIAŁA

do płyt karton-gips

KLEIB S2 jest gotową, dwufunkcyjną, akrylową masą szpachlową przeznaczona do robót wykończeniowych i dekoracyjnych w budownictwie. Dzięki swoim właściwościom nadaje się idealnie do szpachlowania ostatecznego na sezonowanych wyprawach tynkarskich, cementowo-wapiennych, wapiennych lub gipsowych, płytach gipsowo-kartonowych, powierzchniach betonowych pod wszelkiego rodzaju powłoki malarskie. Może być również stosowana do uzupełniania ubytków na powierzchni ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń oraz spoinowania płyt gipsowo-kartonowych zbrojonych taśmą typu fizelina.

  • gotowa do użycia!
  • elastyczna, na bazie anhydrytu, dyspersji akrylowej oraz włókien celulozowych
  • zbrojona włóknem
  • o wydłużonym czasie otwartym pracy
  • paroprzepuszczalna
  • łatwa w aplikacji i obróbce
  • nie pyli się podczas szlifowania
  • możliwość aplikacji natryskiem hydrodynamicznym
waga netto
17 kg
sztuk na palecie
44
średnie zużycie

ok. 1,5 kg/m² przy grubości 1 mm

OBLICZ ZUŻYCIE
Pobierz kartę produktu

KLEIB S2 jest gotową masą szpachlową opartą na bazie mączki anhydrytowej oraz dyspersji akrylowej z dodatkiem modyfikatorów poprawiających plastyczność i łatwość nakładania. KLEIB S2 zawiera włókna celulozowe, które sprawiają, ze podczas wiązania masa nie podlega zjawisku kurczenia, a po wyschnięciu daje się łatwo obrabiać i co najważniejsze, nie pyli się podczas szlifowania. Charakteryzuje się wydłużonym czasem obróbki oraz śnieżną bielą, która znacznie ogranicza zużycie farby podczas malowania. Przeznaczona do nakładania ręcznego i mechanicznego za pomocą agregatów hydrodynamicznych.

Podłoże powinno być odpowiednio sezonowane oraz wolne od wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń z kurzu, brudu i tłuszczu zmniejszających przyczepność. Powierzchnia powinna być nośna, mocna i oczyszczona ze starych resztek powłok malarskich. Jeżeli jest konieczność zmniejszenia chłonności podłoża, należy zastosować preparat gruntujący KLEIB G1. Podłoża słabe i mało nośne należy zagruntować gruntem KLEIB G2 w celu ich wzmocnienia.

Przed przystąpieniem do nakładania masy szpachlowej KLEIB S2 zawartość opakowania należy wymieszać mechanicznie za pomocą mieszadła lub ręcznie w celu wyrównania konsystencji. W razie potrzeby dopuszczalne jest dodanie niewielkiej ilości wody. KLEIB S2 nakładamy równomiernie na podłoże mechaniczne przy pomocy agregatu lub ręcznie za pomocą pacy ze stali nierdzewnej przy zachowaniu grubości warstwy 1-3 mm. Drugą warstwę należy nakładać po wyschnięciu pierwszej. Po wyschnięciu drugiej warstwy drobne nierówności usuwamy papierem ściernym lub siatką do szlifowania. Niewykorzystana masa szpachlowa szczelnie zamknięta pozostaje gotowa do użytku przez dłuższy czas. Producent gwarantuje jakość wyrobu, lecz nie ma wpływu na sposób jego zastosowania. Powyższe informacje nie mogą zastąpić fachowego przygotowania wykonawcy i nie zwalniają go od stosowania reguł sztuki budowlanej oraz stosowania zasad BHP. W przypadku wątpliwości zaleca się przeprowadzenie własnych prób lub kontakt z obsługą techniczną KLEIB sp. z o.o.

Około 1,5 kg/m² przy grubości 1 mm.

Wiertarka z mieszadłem, paca stalowa, agregat hydrodynamiczny do nakładania mas szpachlowych, np. Wagner PC830 Spraypack. Narzędzia należy czyścić czystą wodą, bezpośrednio po użyciu.

KLEIB S2 należy przechowywać w oryginalnym i nieuszkodzonym opakowaniu w temperaturze od +5 do +25°C. Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Okres przydatności do użycia wynosi 12 miesięcy od daty umieszczonej na opakowaniu.

Wyrób zgodny z PN-EN 13963:2008. Materiały do spoinowania płyt gipsowo-kartonowych. Definicje, wymagania i metody badań. Dwufunkcyjna masa szpachlowa do nakładania ręcznego i maszynowego typ 3A.