24 czerwca, 2019 Kleib- zaprawy murarskie, certyfikat pol.