22 lipca, 2019 Deklarowane właściwości system KLEIB