https://www.kleib.pl/wp-content/uploads/2022/08/youtube_social_squircle_red-1.png
New

WHITE MASONRY MORTAR FOR THIN JOINTS CLASS 5

for interior and exterior use

KLEIB C14B M5 is a white masonry mortar for the erection of structural and non-structural walls made of autoclaved aerated
concrete, brick, hollow block, and similar types of ceramic, concrete or limestone and sand materials. The mortar allows to
bond elements of masonry with thin joints of the thickness from 1 mm. The maximum joint thickness should not exceed 5 mm.
The mortar can also be used for surface levelling and puttying (layer thickness 1-5 mm). For indoor and outdoor use.

  • convenient and economical in use
  • excellent adhesion and flexibility
  • possibility to use for joints with the thickness from 1 mm
  • frost resistant
  • waterproof
packaging
25 kg
pieces per pallet
54
average consumption

Średnio przyjmuje się 4-12 kg/m²  w zależności od grubości ściany jednorodnej.

CALCULATE CONSUMPTION
Download product sheet

KLEIB C14B M5 jest białą zaprawą murarską przeznaczoną do wznoszenia murów konstrukcyjnych i niekonstrukcyjnych z elementów z betonu komórkowego, cegieł, pustaków oraz innych tego typu materiałów ceramicznych, betonowych bądź wapienno-piaskowych. Zaprawa pozwala na łączenie elementów cienkimi spoinami, o grubości od 1 mm. Maksymalna grubość spoiny nie powinna przekraczać 5 mm. Zaprawa może być używana również do wyrównywania oraz szpachlowania powierzchni (grubość warstwy 1-5 mm). Można ją stosować wewnątrz i na zewnątrz budynku.

Powierzchnie łączonych elementów należy oczyścić z pyłu i ukruszonych fragmentów. W celu uzyskania cienkiej spoiny, o równomiernej grubości zaprawy na całej długości warstwy, zaleca się powierzchnie wcześniej przyklejonych bloczków przeszlifować i odpylić. W przypadku wyrównywania lub szpachlowania powierzchni powinna być ona sucha, stabilna, równa i nośna. Zbyt chłonne powierzchnie przed wykonaniem prac należy zagruntować stosując preparat gruntujący KLEIB G1.

Zaprawę przygotowuje się przez wsypanie suchej mieszanki do naczynia z odmierzoną ilością wody i wymieszanie, aż do uzyskania jednolitej konsystencji. Zaprawa nadaje się do użycia po upływie 5 minut i po ponownym wymieszaniu. Przygotowana zaprawę należy wykorzystać w ciągu ok. 3 godz.

KLEIB C14B M5 należy rozprowadzać równomiernie, za pomocą ząbkowanej pacy na poziomej płaszczyźnie elementów murowych. Należy nakładać ją również na pionowe płaszczyzny styku, o ile technologia nie przewiduje innego sposobu łączenia. Każdy kolejny układany element należy docisnąć i dobić gumowym młotkiem do pozadanego położenia. Nie należy jednorazowo nakładać zaprawy na zbyt duża powierzchnie, ponieważ po rozprowadzeniu zachowuje swoje właściwości klejące przez około 2 min (w zależności od parametrów podłoża i warunków otoczenia). Narzędzia czyścić wodą bezpośrednio po użyciu.

Grubość ściany jednorodnej       Grubość warstwy zaprawy 3 mm      Z worka 25 kg
12 cm                                               ok. 4 kg/m²                                           ok. 6,2 m²
18 cm                                               ok. 6 kg/m²                                           ok. 4,2 m²
24 cm                                              ok. 8 kg/m²                                           ok. 3,1 m²
30 cm                                              ok. 10 kg/m²                                         ok. 2,5 m²
36 cm                                              ok. 12 kg/m²                                         ok. 2,1 m²

Zaprawę należy przewozić i przechowywać w szczelnych workach, w suchych warunkach (najlepiej na paletach). Okres przechowywania wynosi do 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.