TYNK SILKONOWY

do stosowania na zewnątrz o fakturze "baranka" 1,5 mm

KLEIB C7 stanowi element zestawu wyrobów do wykonywania ociepleń budynków systemem KLEIB zgodnie z Aprobatą Techniczną AT-15-8239/2013 oraz systemem KLEIB W zgodnie z Aprobatą Techniczną AT-15-8895/2013. Aprobaty zostały wydane przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie.

KLEIB C7 tynk silikonowy jest wysokiej jakości wodną szlachetną cienkowarstwową masą tynkarską, przeznaczoną do wykonywania trwałych aplikacji zewnętrznych na wszelkich równych i nośnych podłożach jak tynk cementowo-wapienny, tynk cementowy, beton, piaskowiec, itp. oraz nośne powłoki silikonowe.

  • hydrofobizacja i pełna ochrona mikrobiologiczna powłoki
  • odporny na zabrudzenia
  • odporność kolorów na płowienie i warunki pogodowe
  • możliwość aplikacji natryskiem hydrodynamicznym
  • do stosowania na zewnątrz
  • paroprzepuszczalny
waga netto
15 kg
sztuk na palecie
44
średnie zużycie

2,2 - 2,7 kg/m²

OBLICZ ZUŻYCIE
Pobierz kartę produktu

KLEIB C7 oparty jest na spoiwie w postaci wodnej dyspersji silikonowej, akrylowo-styrenowej oraz emulsji siloksanowej, tworzy powłokę mocno związaną z podłożem, jednocześnie wykazującą znakomitą przepuszczalność pary wodnej. Tynk KLEIB C7 posiada doskonałą odporność na warunki atmosferyczne. Wodna dyspersja silikonowa, będąca podstawowym spoiwem w tynku KLEIB C7 sprawia, że powłoka posiada również wysoką hydrofobowość i odporność na zabrudzenia. Można ją barwić na kolor zgodny z wachlarzami kolorów KLEIB lub dowolny kolor na bazie pigmentów nieorganicznych, po uzgodnieniu z laboratorium kolorów KLEIB. Zastosowanie wyłącznie past pigmentowych na bazie pigmentów nieorganicznych do barwienia KLEIB C7, sprawia, że kolory na elewacji nie płowieją, ponieważ są wysoce odporne na światło, UV oraz wymywanie przez deszcz. KLEIB C7 posiada pełne zabezpieczenie mikrobiologiczne przed rozwojem alg i grzybów na elewacji.

Podłoże musi być czyste, suche, wolne od tłuszczu i kurzu. Rysy i braki muszą być naprawione i uzupełnione. Tynk należy nakładać na mocne, zwarte i nośne podłoża. Powierzchnie przeznaczone do aplikacji należy dokładnie odpylić, a następnie zmyć wodą. Bardzo chłonne i osypujące się podłoża należy zagruntować gruntem KLEIB G2 jedno lub dwukrotnie do uzyskania właściwej chłonności i nośności. Podłoża o właściwej chłonności i nośności przed nakładaniem tynku KLEIB C7 należy zagruntować gruntem z wypełnieniem kwarcowym KLEIB C3. Tynk KLEIB C7 należy aplikować na świeże tynki cementowe i cementowo-wapienne po upływie minimum 14 dni na uprzednio zagruntowaną powierzchnię gruntem KLEIB C3, natomiast na świeży beton po upływie minimum 90 dni na uprzednio zagruntowaną powierzchnię gruntem KLEIB C3.

KLEIB C7 przed użyciem należy dokładnie wymieszać za pomocą mieszadła wolnoobrotowego w celu ujednolicenia konsystencji. Tynk należy nakładać za pomocą pacy ze stali nierdzewnej na grubość ziarna. Następnie, po kilku minutach, zależnie od warunków pogodowych, powierzchnię tynku wyrównujemy pacą z PVC. Tynk należy nanosić przy temperaturze powietrza i podłoża od +5° C do +25° C. Podczas nakładania i wysychania tynku, zabezpieczyć aplikowaną powierzchnię przed bezpośrednim nasłonecznieniem, deszczem i silnym wiatrem. Czas schnięcia około 12 do 48 godzin. Tynk KLEIB C7 można nakładać natryskiem hydrodynamicznym. Aby uzyskać jednakowy kolor na jedną powierzchnię aplikacyjną należy wymieszać wiadra tynku/farby między sobą w dużej kastrze budowlanej. KLEIB C7 jest elementem systemów ociepleń KLEIB i KLEIB W. Parametry wyrobu wykorzystane są w pełni wówczas, gdy stosowany jest on wraz z pozostałymi elementami systemu oraz zgodnie z technologią jego wykonywania. Uwaga! Zaleca się aplikować na daną powierzchnię zaprawę pochodzącą z tej samej serii (daty) produkcji, w tych samych warunkach i w ten sam sposób. Wymagane jest szczególnie staranne przygotowanie podłoża. Wszelkie nierówności mogą spowodować nierównomierne rozłożenie ziarna, widoczne nawet po pomalowaniu farbą fasadową m.in. jako miejscowe różnice w kolorze. Należy pamiętać, że odcień koloru zależy od rodzaju wyrobu (tynki i farby akrylowe, silikatowe, silikonowe i siloksanowe) jego faktury, rodzaju dozowanych past pigmentowych, warunków stosowania oraz parametrów podłoża. Przedstawione karty kolorów we wzornikach KLEIB mają charakter przykładowy i mogą się one nieznacznie różnić odcieniem od wzorca z uwagi na specyfikę technologii druku. Producent gwarantuje jakość wyrobu, lecz nie ma wpływu na sposób jego zastosowania. Powyższe informacje nie mogą zastąpić fachowego przygotowania wykonawcy i nie zwalniają go od stosowania reguł sztuki budowlanej oraz stosowania zasad BHP. W przypadku wątpliwości zaleca się przeprowadzenie własnych prób lub kontakt z obsługą techniczną KLEIB sp. z o.o.

Około 2,2–2,7 kg/m² przy grubości ziarna 1,5 mm o około 3,0-3,4 kg/m² przy grubości ziarna 2,0 mm.

Paca stalowa, paca PCV, wiertarka wolnoobrotowa z mieszadłem. Narzędzia należy czyścić wodą, bezpośrednio po użyciu. przechowywanie i transport.

Tynk należy przechowywać i transportować w szczelnie zamkniętych, oryginalnych opakowaniach, w temperaturze od +5° C do +25° C. Okres przydatności do użycia tynku wynosi 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.